telepresence surgery

A medical technology developed by SRI International that allows a surgeon to operate long distance. The surgeon actually performs the operation long distance using a robotic device that provides the sensory experience of handson surgery.

telepresence surgery
Một công nghệ y học được phát triển bởi SRI International cho phép một bác sĩ giải phẫu, phẫu thuật trong khoảng cách xa. Bác sĩ này hoàn toàn thực hiện cuộc giải phẫu từ xa sử dụng một thiết bị robot để đưa ra những kinh nghiệm trực giác giải phẫu bằng tay.


Published:

PAGE TOP ↑