TBps,Tbps(TeraBytes Per Second, TeraBits Per Second)

Trillion bytes per second. Trillion bits per second.

TBps,Tbps(TeraBytes Per Second, TeraBits Per Second)
Một nghìn tỷ byte trên mỗi giây. Một nghìn tỷ bit trên một giây.


Published:

PAGE TOP ↑