Tailgent

A joint venture of IBM and Apple involved in developing a next generation operating system. It since turned its focus to the development of objectoriented software, specializing in class libraries and Web tools.

TailgentMột dự án liên doanh của công ty IBM và Apple liên quan đến sự phát triển hệ thống hoạt động thế hệ tiếp theo của máy vi tính. Chuyển sự tập trung sang phát triển phần mềm hướng đối tượng, chuyên sản xuất dụng cụ trong thư viện và Web.


Published:

PAGE TOP ↑