RO terminal(Receive Only terminal)

A printing device only (no keyboard).

thiết bị đầu cuối chỉ nhận(Receive Only terminal)
Một thiết bị in (không có bàn phím).


Published:

PAGE TOP ↑