MicroStation

A full featured 2D and 3D CAD program for DOS, Windows, Mac and UNIX workstations from Bentley Systems, Inc., Exton, PA. Created in 1984, MicroStation is a high end package that is used worldwide in environments where many designers work on large, complex projects.

MicroStation
Một chương trình CAD 2D và 3D đa năng dành cho DOS, Windows, và các trạm làm việc Mac và UNIX của công ty Bentley System tại thành phố Exton tiểu bang Pennsylvania. Được tạo vào năm 1984, MicroStation là một gói chương trình cao cấp được sử dụng toàn cầu trong các môi trường trong đó nhiều nhà thiết kế làm việc trên các dự án lớn, phức tạp.


Published:

PAGE TOP ↑