MICR(Magnetic Ink Character Recognition)

The machine recognition of magnetically charged characters typically found on bank checks. MICR readers detect the characters and convert them into digital data.

MICR(Magnetic Ink Character Recognition)
Sự nhận biết của máy đối với các ký tự được nạp điện từ thường được tìm thấy trên các tấm sec ngân hàng. Các bộ đọc MICR phát hiện các ký tự và chuyển đổi chúng thành dữ liệu kỹ thuật số.


Published:

PAGE TOP ↑