MGA(Monochrome Graphics Adapter)

A display adapter that employs Hercules Graphics, combining graphics and text on a monochrome monitor.

MGA(Monochrome Graphics Adapter)
Một bộ điều hợp màn hình sử dụng Hercules Graphics, kết hợp đồ họa và văn bản trên màn hình đon sắc.


Published:

PAGE TOP ↑