MessagePad

The first PDA from Apple to use the Newton technology. Introduced in the summer of 1993, it is a hand held personal organizer that recognizes hand printing. It can add an appointment to a calender and dial a phone or send a fax.

MessagePad
PDA đầu tiên của Apple để sử dụng công nghệ Newton. Được giới thiệu vào mùa hè 1993, nó là một bộ quản lý cá nhân sách tay vốn nhận biết quá trình in bằng tay. Nó có thể thêm một cuộc hẹn vào một lịch và quay số điện thoại và gởi fax.


Published:

PAGE TOP ↑