master clock

A clock that provides the primary source of internal timing for a processor or stand alone control unit.

master clock
Một đồng hồ cung cấp nguồn gốc ấn định thời gian bên trong cho một bộ xử lý hoặc một đơn vị điều khiển đứng riêng lẻ.


Published:

PAGE TOP ↑