magnetographic

A non impact printer technology that prints up to 90 ppm. A magnetic image is created by a set of recording heads across a magnetic drum. Monocomponent toner is applied to the drum to develop the image, which is transferred to paper by light pressure and an electrostatic field. The toner is then fused by heat. The print quality is not as good as a laser printer, but the machines require less maintenance.

Đồ họa từ tính
Một công nghệ in không nén vốn in đến 90 ppm. Được tạo bởi một tập hợp các đầu được ghi lại ngang qua một trống từ tính. Chấm thuốc hiện màu một thành phần được áp dụng cho trống để phát triển hình ảnh vốn được chuyển giao sang giấy bởi một lực nhẹ và một trường tĩnh điện. Sau đó thuốc nhuộm màu được làm gãy bởi nhiệt. Chất lượng in không tốt bằng chất lương in của máy in laser, nhưng các máy ít đòi hỏi sự bảo quản.


Published:

PAGE TOP ↑