key entry

Data entry using a keyboard.

nhập bằng phím
Nhập dữ liệu bằng cách sủ dụng một bàn phím.


Published:

PAGE TOP ↑